กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา food innopolis

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการลงนามโครงการ Food Innopolis มี 14 บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ของไทยมาร่วมลงนามด้วย และ 12 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
22. Food Innopolis
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
     
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
23. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
 
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
24. “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทาเลนท์ โมบิลิตี้ (Talent Mobility) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่เพิ่งมีการลงนาม 35 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการใหญ่อย่างการสร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
        ผู้ร่วมลงนาม MOU Food Innopolis         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการเดินหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 24 ภาพข่าว คอลัมน์ ภาพข่าวสังคม Food Innopolis     ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
 ถ่ายทอดสด แถลงข่าว การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2559 เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ อุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งเป็นการสอดรับกับโครงการ Food Innopolis ซึ่งเป็นหนึ่งใน super cluster ของรัฐบาล การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด (Zero Waste) และนอกจากนี้ก็ยังที่จะไม่ลืมในการใส่ใจชุมชน โดยการจับมือกับพันธมิตร ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... 20 ประมาณการมูลค่าเพิ่มกว่า 4,600 ล้านบาท พร้อมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือรองรับการขยายของ Food Innopolis ที่อาจมีการขยายผลการขับเคลื่อนไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคตต่อไป     ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... Startup Ecosystem Food Innopolis Science Technology Innovation (STI) Policy การสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ ดาราศาสตร์ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป