กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา elearning

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 10
91. น้ำหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
วัฏจักรของน้ำ หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำซึ่งเป็นปราก ฎการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ ลำคลองหนอง บึง ทะเลสาบ จากการคายน้ำของพืช จากการขับถ่ายของ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
92. Climate Change : ภาวะโลกร้อนอันตรายจากน้ำมือมนุษย์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
ทอร์นาโดยักษ์ พายุลูกเห็บ ฤดูกาลวิปริต น้ำท่วมเมือง วิกฤตกาลทางธรรมชาติที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากภาวะโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเกิดภาวะโลกร้อน ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
93. สึนามิ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
สึนามิหรือคลื่นยักษ์เป็นคลื่นน้ำที่มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรหรือชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่า 7 ริกเตอร์ โดยคลื่นจะมีความเร็วมากถึง 600 –1,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง ข้อมูลจำเพาะของสึนามิ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
94. ดินรอบตัวเรา
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
ประเภทของดิน นักธรณีวิทยาแบ่งดินออกเป็น 3 ประเภท โดยแบ่งจากสีดินและเนื้อดิน      ดินทราย เนื้อดินเป็นสีน้ำตาล เป็นดินที่มีขนาดเม็ดใหญ่ที่่สุดมีปริมาณของทรายปนอยู่ในอัตราส่วนที่มากกว่าดิน ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
95. พายุ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
พายุทอร์นาโด เป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากชนิดที่เรียกว่า เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) มักมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ลมกรรโชกแรง ฝนตกหนัก บางครั้งมีลูกเห็บตกลงมาด้วย หากมีความรุนแรงอาจก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดได้ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
96. แกะรอยตามสายโทรศัพท์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
โทรศัพทข้ามทวีปผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ำ สัญญาณจะถูกส่งผ่านจากโทรศัพท์บ้านผ่านสายสัญญาณไปยังชุมสายโทรศัพท์ย่อยเพื่อนค้นหาเส้นทางและส่งสัญญาณผ่านสายสัญญาณไปยังชุมสายโทรศัพท์หลักเพื่อค้นหาเส้นทางและส่งต่อไปยังชุมสายย่อยๆ ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
97. ดาวเทียม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
ดาวเทียม หมายถึงวัตถุที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก แปลมาจากคำว่า Satellite ซึ่งปกติแปลว่าดาวบริวาร ดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกคือสปุตนิค 1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ส่งขึ้นไปเมื่อ ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
98. โมเด็ม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
โมเด็ม ย่อมาจากคำ modulator - demodulator หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในระยะไกลโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ เป็นตัวกล้ำและแยกสัญญาณแอนะล็อก (analog) ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
99. สื่อสารทันใจไปกับ 3G
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
3G หรือ Third Generation  เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป