กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา elearning

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
81. สำรวจอวกาศ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
กำนิดของระบบสุริยะจักรวาลสืบเนื่องมาจากการระเบิดของดวงดาวขนาดใหญ่ (Supernova Explosion) เป็นสาเหตุทำให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของฝุ่นและก๊าซ ส่วนในเป็นการรวมตัวของฝุ่นและก๊าซ เมื่ออุณหภูมิลดลง แรงโน้มถ่วงจะดึงดูดให้ฝุ่นและก๊าซมีการอัดตัวกันแน่น ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
82. พลศาสตร์การบิน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
เครื่องบินจะบิน ลอยอยู่ในอากาศได้ จะต้องมีแรงยกเอาชนะน้ำหนัก และจะไปข้างหน้าได้ ก็ต้องมีแรงขับ เอาชนะแรงต้าน หรือการเสียดทานของอากาศ โดยทั่วๆไป 4 แรงนี้จะเกิดเสมอเมื่อมีการบิน เมื่อเครื่องบินมีความเร็ว ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
83. ธรรมชาติริมสายน้ำป่าชายเลน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
ระบบนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นในป่าชายเลนนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พืชพรรณธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงจะทำให้เกิดอินทรียวัตถุและการเจริญเติบโต ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
84. เอลนิโญ่ ลานีญ่า (EL-nino La-nina)
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
เอลนีโญ (EI nino) หรือชื่อทางการว่า เอ็นโซ่ (ENSO) มาจากคำว่า EI Nino-Southern oscillation เอลนิโญ แปลว่าบุตรของพระเยซู เพราะปรากฎการณ์นี้มักจะเกิดในช่วงคริสต์มาส แต่สำหรับชาวเปรูจะหมายถึง กระแสน้ำอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งลงไปทางใต้ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
85. ขยะอิเล็กทรอนิกส์หน้าตาเป็นอย่างไร
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
หน้าตาของขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่หมดอายุการใช้งาน เนื่องจากสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับส่งโทรสาร ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
86. พลาสติกมหันตภัยใกล้ตัว
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
พลาสติก หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นจะแข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดก็แข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนล่อน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
87. แผ่นดินไหว มหันตภัยใต้พิภพ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ เป็นต้น ชนิดที่สองเป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
88. โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลก
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
"โลกร้อน" หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้อนขึ้น สืบเนื่องมาจากการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกที่ดูดซับความร้อนไว้ในบรรยากาศ "โลกร้อน" ไม่เลือกข้างว่าจะเป็นฝ่ายไหน แต่มีผลครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตของทุกๆ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
89. ดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานยักษ์แห่งจักรวาล
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรา ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง ล้วนแล้วแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่สำคัญยิ่งต่อโลก เช่น ให้พลังงานแก่พืชในรูปของแสง ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
90. รังสีและกากกัมมันตรังสี
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
รังสี...เกิดขึ้นได้อย่างไร รังสีที่เกิดขึ้น ได้ทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ โดยแหล่งที่ก่อให้เกิดรังสีมากที่สุดได้แก่ รังสีจากธรรมชาติ อาทิเช่น จากสารกัมมันตรังสีที่มีในพื้นดินสินแร่และสิ่งแวดล้อม ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป