กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา elearning

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 10
11. อัญมณี
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, อัญมณี]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
12. ฮวงจุ้ย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ฮวงจุ้ย]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
13. การบันทึกและจารึกของไทย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, จารึกของไทย]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
14. เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
15. นวตกรรมจีน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, นวตกรรมจีน]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
16. ของเล่นภูมิปัญญาไทย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ของเล่น]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
17. วิทยาศาสตร์ในของเล่น
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ของเล่น]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
18. ภูมิปัญญาไทย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ภูมิปัญญาไทย]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
19. ต้มยำกุ้ง
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ต้มยำกุ้ง]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
20. วิทยาศาสตร์ในช็อกโกแล็ต
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ช็อกโกแล็ต]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป