กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา calibration

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [รัชดา เหมปฐวี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, OTOP, calibration, quality, ห้องปฏิบัติการ, rcc]  ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
... รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (มว.) พร้อมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบ DMM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Resolution <5.5 digits , Volt Ohm Amps Functions, Calibration ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... and Science         The Acoustics Calibration Service in Transportation field at NIM โดย Feng Xiujuan, National Institute of Metrology, China         Measurement ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
4. มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ความสามารถทางการสอบเทียบและการวัด (Calibration Measurement Capability : CMC)   ส่วนทางด้านตัวแทนจากแต่ละประเทศที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ต่างมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้มากขึ้น  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... ความสำเร็จของกิจกรรมนี้ ส่งผลให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประเทศไทย มีศักยภาพด้านการวัดความหยาบอยู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการสอบเทียบและการวัด (CMC : Calibration ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
6. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และดาวเทียมไทยโชต       3. การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยด้าน GIS        4. การสอบเทียบ (cross-calibration) ระหว่างข้อมูลดาวเทียมไทยโชตและข้อมูลดาวเทียมของจีน ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... - เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนา algorithm ให้สามารถรองรับการจับคู่ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตกับข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ที่ใช้งานเดิม           2. กิจกรรม Calibration ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... 3 หลักสูตร ได้แก่ แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด การจัดทำ calibration curve และ quality control chart และ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพื่อประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
9. ความสำเร็จในการส่งดาวเทียมธีออสขึ้นสู่วงโคจร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
... ซึ่งพบว่าดาวเทียมสามารถปฏิบัติการได้ตามข้อกำหนดความต้องการทุกประการ และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับเทียบข้อมูลภาพ (Calibration) ให้ได้มาตรฐานสากล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. ได้ทูลเกล้าฯถวายภาพถ่ายจากดาวเทียม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
10. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
...  บริการสอบเทียบ การอบรม ศูนย์บริการความรู้ Cal. Lab. Directory Calibration Procedure       ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป