กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Transportation

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ITS, Intelligent, Transportation]  ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
... of acoustic, vibration and ultrasound metrology in transportation industry” ในวันที่ 31 พ.ค.– 3 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ โดย นายประยูร เชี่ยววัฒนา กล่าวเปิดงาน และบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... และยานยนต์ขนส่ง (transportation vehicle) ของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ วว. ที่ให้บริการทดสอบและประเมินด้านความแข็งแรง ความคงทน ความปลอดภัย การสั่นสะเทือน ของระบบรางซึ่งครอบคลุมทั้งรถไฟขนส่งสินค้า ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... ระบบระบุพิกัดความแม่นยำสูง (Precise Positioning)                ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Transportation Systems)  ...
อาทิตย์, 12 ตุลาคม 2014
... โดยจะจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transportation System-ITS ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2553 ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ...
อังคาร, 14 กันยายน 2010
... โดยจะจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transportation System-ITS   ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2553  ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
7. The Futures of Low - Carbon Society:An Asia - Pacific Vision Beyond 2050
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... since 2007.  These plans aim to move our economy towards a low carbon economy   by  restructuring the production sector towards being low carbon / promoting green transportation and ...
ศุกร์, 03 กันยายน 2010
8. Mr.Walt Kulyk เข้าพบ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Mr. Walt Kulyk, P.E. (Director,Office of Mobility Innovation,Federal Transit Administration) Mr. Dan Raudebaugh (Executive Dlrector,Center for Transportation and the Envlronment) Mr. Jason Hanlin (Director ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป