กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Talent Mobility

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ได้มอบแนวทางให้ทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง Talent Mobility โดยให้ผลักดันนักวิจัยของมหาลัย รวมถึงนักศึกษาไปทำงานร่วมกับเอกชน ตั้งเป้า 20 คน และให้รวมห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า 5 จังหวัด เป็นศูนย์ One Stop Service ...
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2015
42. ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และ Dr.Lee Jeong Hyop นักวิจัยจากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ สารสนเทศ และแผนแห่งอนาคต สาธารณรัฐเกาหลี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Talent Mobility (ATM) ครั้งที่ 3 (The 3rd ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
... 2. การเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ASEAN Talent Mobility – ATM) (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ)                 ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... Talent Mobility ครั้งที่ 3 Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)  ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา (CSTD) วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และการทบทวนนโยบาย STI ของไทย โดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับองค์ถัดในด้าน talent mobilityรวมถึงการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกับไทยในหัวข้อ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... COST เป็น COSTI เน้นความร่วมมือในด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการบริหารงบประมาณ    2. การเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ASEAN Talent Mobility – ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
... การเดินหน้าเพื่อพัฒนากำลังคนผ่านโครงการ STEM, Talent Mobility, Work - integrated Leaning, iTap ในโครงการเคลื่อนย้ายนักวิจัยสู่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม หรือ Talent Mobility ถือเป็นการนำผู้เชี่ยวชาญมาตอบโจทย์ช่วยภาคเอกชน ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
... และมีบทบาทในการผลักดันข้อริเริ่มความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าด้วย อาทิ การเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  (ASEAN Talent Mobility ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... เป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องลงทุนกับเรื่องความรู้มากขึ้น เราพบว่าเอกชนต้องการ 2 อย่าง ได้แก่ 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขให้แล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ 300% และ 2. Talent Mobility ภาคเอกชนที่เริ่มลงทุนสร้างศูนย์วิจัย ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
... Talent Mobility และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ...
อาทิตย์, 26 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป