กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Talent Mobility

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... เปิดงาน “Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
32. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 23 มีนาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Talent Mobility เพิ่มโอกาสการวิจัยและพัฒนา  ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
33. “พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูป วทน. หวังสร้างประเทศไทยด้วยนวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Talent Mobility การพัฒนากำลังคน STEM รองรับความสามารถในการแข่งขันและกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค นอกจากนี้ยังสร้างและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ระบบราง นักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสร้างผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... SME         ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า โครงการ Talent Mobility ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงขณะนี้ สถิติจากผู้ที่เข้าไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนมีจำนวน 100 คน ไม่นับรวมนักวิจัยที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีก ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
     14 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการ Talent Mobility ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภูมิภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ซึ่งครั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
... กล่าว่า รัฐบาลได้สนับสนุนมาตรการ การสร้างนวัตกรรมของคนไทยโดยเฉพาะในภาคเอกชน อาทิ สนับสนุนการลดหย่อนภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการ Talent Mobility การสร้างกำลังคนด้านงานวิจัย การสร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยและเอกชนทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... กพ. ซึ่งส่วนใหญ่กลับมาแล้วจะมาทำงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนได้ ภายใต้โครงการ Talent Mobility ...
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
...     3.สร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมการศึกษา STEM ผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลน และให้บุคลากรวิจัยภาครัฐสามารถทำงานในภาคเอกชน  (Talent Mobility)                ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
... (ASEAN Talent Mobility: ATM) ที่ริเริ่มโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จากผลการจัดประชุม The 3rd ASEAN Talent Mobility  Workshop ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... ครั้งที่ 16 ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ช่วงปลายปี 2558 และขณะนี้ยังมีบางประเทศยังไม่เห็นด้วยกับท่าทีดังกล่าว  2.การเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Talent Mobility-ATM) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป