กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Talent Mobility

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
...         นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต ในหลายโครงการได้แก่ โครงการ ทาเลนท์โมบิลิตี้ (Talent Mobility) เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... อาทิ การยกระดับ STEM ในระดับการศึกษาและตลาดแรงงานของทั้งประเทศ การพัฒนากำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน Work-Integrated Learning , Talent Mobility และการสร้างความตระหนักด้าน วทน. โดยมี รศ.ดร.หริส สูตะบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
23. เสนอทำวีซ่านักวิจัยเคลื่อนย้ายทำงานระหว่างอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อาเซียนทาเลนท์โมบิลิตี้ (ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับโลก โดยประเทศไทยได้ให้ข้อมูลความสำเร็จของโครงการทาเล้นท์โมบิลิตี้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯของไทยดำเนินการอยู่ ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ที่ประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือโครงการ อาเซียนทาเลนท์โมบิลิตี้ (ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ...
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2015
... เรื่องการลดหย่อนภาษี 300 % มีโครงการ Talent Mobility ที่ส่งเสริมให้นักวิจัยในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง           ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... กองทุน กฎหมายและเรื่องที่สำคัญยิ่งในการที่จะทำงานอะไรสักอย่างนั้นคือ กำลังคนหรือ Talent Mobility ซึ่งงานในวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการหลอมรวมวิทยาศาสตร์กับศิลปะเข้าด้วยกัน จากผลงานนักวิจัยไทยกว่า 50 ชิ้น ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
... (สวทน.) นำเสนอโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) และโครงการขับเคลื่อนกลไกบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... talent mobility ตอบโจทย์ข้อนี้ เนื่องจากวันนี้เรามีอาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ออกไปแล้ว 100 คน ไปรองรับความสำคัญภาคเอกชน  ที่ต้องการตั้งศูนย์วิจัย ตั้งห้อง lab แต่ขาดคน  ผลกระทบที่ตามมา มหาวิทยาลัยและอาจารย์เหล่านี้ ...
จันทร์, 28 กันยายน 2015
...  ไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ Talent Mobility ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
... มีเพียงส่วนน้อยที่จะไปทำงานกับภาคเอกชน ด้วยติดปัญหาบางอย่างทำให้เกิดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน แต่ในวันนี้โครงการ Talent Mobility ได้เกิดขึ้นแล้ว สิทธิประโยชน์ที่นักวิจัย มหาวิทยาลัย และเอกชนจะได้ถือว่าสมดุลครอบคลุมทุกด้าน ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป