กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Talent Mobility

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. โครงการ ทาเลนท์โมบิลิตี้ ( Talent Mobility )
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [ผลงานรัฐบาล, Talent Mobility, ทาเลนท์โมบิลิตี้]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
2. ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ASEAN Talent Mobility, สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ญาดา มุกดาพิทักษ์, ภูเก็ต]  ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
Tags: [Talent Mobility, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, พระจอมเกล้าพระนครเหนือ]  ...
อาทิตย์, 26 เมษายน 2015
Tags: [TM.talent mobility]  ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
Tags: [Talent Mobility, นักวิจัย, นักเรียนทุน, 20 ก.พ 58]  ...
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [talent mobility, 26 มีค. 57, ลงนาม, MOU, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, สวทน.]  ...
ศุกร์, 28 มีนาคม 2014
... การวิจัยและการพัฒนาสู่หลายโครงการ เช่น โครงการ Talent Mobility เป็นโครงการที่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมกับช่วยเหลือและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... สถาบันวิจัย และภาคเอกชน หรือ Talent Mobility เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งโครงการ LIF นี้ เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะด้านธุรกิจให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... สถาบันวิจัย และภาคเอกชน หรือ Talent Mobility เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้โดยจูงใจให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐสามารถไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน  ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... Innopolis,  Thailand Startups เพื่อสร้างฐานและผสมผสานในการสร้าง Startup ของอาเซียน นอกจากนี้ยังมีโครงการ Talent Moblity ช่องทางขยายไปสู่ ASEAN Talent Mobility ด้านการพัฒนากำลังทรัพยากร  รวมถึงโครงการคุณภาพ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป