กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา THEOS

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
... ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ 2. ประเด็นหารือความร่วมมือระหว่าง วท.กับฝ่ายชิลี สำหรับ วท.ยังไม่มีความร่วมมือ แต่การหารือ วท.น่าจะเสนอความร่วมมือด้าน Remote Sensing ซึ่งขณะนี้ดาวเทียม THEOS สามารถถ่ายภาพภูมิประเทศของชิลีได้ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... เนื่องจากธีออส (THEOS) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ซึ่งได้ส่งขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 สามารถบันทึกภาพได้ทั่วโลก  จึงทำให้ไทยมีศักยภาพในการให้บริการข้อมูลดาวเทียมแก่ผู้ใช้ทั้งในและต่าง ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
43. การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แถลงข่าว  “การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS” วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-12.30 น.   ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... และระบบต่างๆ ของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งดาวเทียมธีออส (Thailand Earth Observation Satellite: THEOS) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... THEOS - โบ่สเตอร์ดาวเทียม THEOS  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) - อุปกรณ์เครื่องเล่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
46. นิทรรศการดาวเทียมธีออส ในงาน "ปากเกร็ดนิทรรรศ'51"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการภายในงาน     เชิญชมภาพกิจกรรมฯ ได้ที่ http://space.gistda.or.th/theos/pakkred_14jan09/ ดร.พิธาน สิงห์เสน่ห์ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการดาวเทียมธีออส ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป