กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา THEOS

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
31. การพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
...  พฤษภาคม 2552   แผนที่ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี   แผนที่ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณกรุงเทพฯชั้นใน     แผนที่ภาพจากดาวเทียม ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
32. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
33. พิธีเปิดการประชุม The 16th Session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-16)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... THEOS บริเวณกรุงเทพมหานคร  และบริเวณที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก   และนิทรรศการภาพวาดเกี่ยวกับอวกาศของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 28 ภาพ จาก 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาจัดแสดงด้วย   ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
34. พิธีเปิด Imagineering Center สทอภ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...              จากการที่ สทอภ. ได้ส่งดาวเทียม THEOS ขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จ  ส่งผลให้ สทอภ. แต่เดิมเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมภายในประเทศ ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
... ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมTHEOS ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
... คือ ดาวเทียม THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) ยิงขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ขณะนี้ได้บริการข้อมูลให้กับหน่วยราชการและเอกชนภายในประเทศแล้วตั้งแต่เดือน มิถุนายน  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS (THEOS Control ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2009
38. การพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ)
“ดาวเทียมไทยโชต” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอพระราชทานชื่อดาวเทียม THEOS (ธีออส) (Thailand Earth Observation System) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2009
...                  ดาวเทียมธีออส (THEOS: Thailand Earth Observation Satellite) เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรระดับปฏิบัติการดวงแรกของไทย  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... เครื่องแปรภาษามลายู  ภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส (THEOS)  และระบบโทรมาตรในการวัดปริมาณน้ำฝน  เพื่อบริหารจัดการนำในภาคการเกษตร การนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาลช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้าน โดยเฉพาะแม่บ้านตำรวจทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป