กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา THEOS

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
21. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมโชว์หินดวงจันทร์ ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แบบจำลองดาวเทียม Theos 1 และ 2  และการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เยาวชนไทยทำได้ นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำโครงการคลินิกเทคโนโลยี จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนที่สนใจ ...
พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2011
... บินสำรวจพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และอยุธยา โดยภาพถ่ายทางอากาศระบบเรดาร์นี้ เป็นภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง และเมือผนวกกับภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ...
พุธ, 28 กันยายน 2011
23. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
         ดร.วีระชัย วีรเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมกิจการและการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
... THEOS แบบบูรณาการ (งบประมาณปี 2550)   งบประมาณ           ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 200,000 บาท (ไม่รวม Hardware) พื้นที่ดำเนินการ   ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
25. โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
... THEOS    ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย และขณะนี้ดาวเทียม THEOS ได้เข้าสู่    วงโคจรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
26. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว. และ ท.
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
...   - ทำการสำรวจเส้นทางน้ำ ทำแผนที่แนวเขตป่าอนุรักษ์ ทำข้อมูลตำแหน่งฝายชะลอความชุ่มชื้น และจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ด้วยการใช้งานแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง (THEOS) เครื่องจับพิกัดจุด GPS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
27. รมว.วท.ตรวจเยี่ยมกิจการของ สทอภ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งดาวเทียม Theos (ทีออส) ดาวเทียมหลักของเรา อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งหมด  ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จึงขอให้ทาง สทอภ. นำดาวเทียมตัวอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันมาช่วยในการถ่ายภาพ  ซึ่งการใช้เทคโนโลยีทั้งสองตัวนี้ ...
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
28. ความสำเร็จในการส่งดาวเทียมธีออสขึ้นสู่วงโคจร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) : Thailand Earth Observation System เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... โดยคณทำงานจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุก 1-2 สัปดาห์      2. จัดหาข้อมูลจากดาวเทียมทั้งระบบเชิงคลื่นแสง และระบบเรดาร์ ประกอบด้วย THEOS, LANDSAT, ALOS, WorlView, GeoEye และ RADARSAT-2 ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
30. การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
     นับตั้งแต่ดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา สทอภ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป