กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา THEOS

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... อาทิ THEOS-2 สู่การพัฒนาในยุคดิจิตอล แนวโน้มของ GNSS ในอนาคต  การทำแผนที่รายละเอียดสูงจาก UAV เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เป้าหมายได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงโอกาสความท้าทายของ GI ในยุค Internet of Things ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
...       ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือTHEOS-2 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
... โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเสนอเทคโนโลยี ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือTHEOS-2 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ครอบคลุมด้านการเกษตร ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
...    - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีประเด็นหารือเกี่ยวกับระบบดาวเทียมเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) โดยเมื่อปี พ.ศ.2556 บริษัทจากประทเศอิสราเอล 2 บริษัท ได้แก่ Isael Aerospace ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... of THEOS Sensor เป็นการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบค่า Absolute Radiometric Grain ด้วยการสอบเทียบเชิงคลื่นของข้อมูลดาวเทียมไทยโชต โดยการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลของ CNES มีวัตถุประสงค์คือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นักวิจัยไทย ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
...         เรื่องที่ 2 แนวทางการพัฒนาโครงการลดความยากจนและเหลื่อมล้ำทางภูมิเศรษฐกิจโดยการรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (THEOS-2)         เรื่องที่ 3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างสำนักปลัดกระทรวงฯ ...
พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015
... การผลิตภาพ ส่วนที่ 2 การนำชม อาคารควบคุมดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ มีการโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous) การโคจรแบบนี้ดาวเทียมจะโคจรในแนวเหนือและใต้ของขั้วโลกโดยอยู่สูงจากพื้น ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... 2 ของประเทศไทย (Thailand Earth Observation System Phase 2, THEOS-2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ ในการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอด ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
...         ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.  กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียม THEOS ความว่า เราจะพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตที่ ...
อังคาร, 19 มิถุนายน 2012
20. กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์สุดยอดนวัตกรรมในงาน TechnoMart – InnoMart 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แสดง อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ เป็นการพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้เป็นอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ...
พุธ, 21 ธันวาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป