กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา THAIST

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [สวทน., 10 ก.ค. 56, THAIST, MOU, ไทยเอสที, 4 หลักสูตร]  ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
...  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถานวิจัยด้านความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... จึงได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยให้ สวทน. และ  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ Thailand Advanced Institute of Science and Technology (THAIST–ไทยเอสที) เป็นผู้ขับเคลื่อนแผนงานการผลิตบุคลากรนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 29 มีนาคม 2014
...  รางวัลบรรจุภัณฑ์ วว. 1. บรรจุภัณฑ์พลับไทย ได้รับรางวัล ThaiStar2006, AsiaStar2006, WorldStar2007 2. บรรจุภัณฑ์พี้ชสด ได้รับรางวัล ThaiStar2009, AsiaStar2009 3. บรรจุภัณฑ์กีวี ได้รับรางวัล ThaiStar2010, ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
... เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 19 องค์กร ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
... สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ ไทยเอสที (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้ สวทน. เปิดตัวนำร่อง “4 หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคต”และ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือกับ ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
เปิดตัว “สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง”   (THAIST)              ...
พุธ, 13 ตุลาคม 2010
...  ทรัพย์สินทางปัญญา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี วิศวกรรม และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ Thaist   ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
9. การจัดทำกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
         สวทน. ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่และรูปแบบของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือโครงการสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป