กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา TCEL

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [คณะทำงานประชาสัมพันธ์, TCELS, เข้าพรรษา]  ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
Tags: [Medicopolis, TCELS]  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
3. เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง, tcels, infographic]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
Tags: [นเรศ ดำรงชัย, TCELS, สตาร์ทอัพ]  ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
Tags: [TCEL, ผู้สูงอายุ, กระทรวงวิทย์ฯ, MOU, ดร.นเรศ]  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
6. TCELS ผุด “แอพฯมือถือ” การ์ตูนให้ความรู้อัลไซเมอร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, TCELS, App, แอพพลิเคชัน]  ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
Tags: [ตรวจเยี่ยม TCELS, 8 มค 58]  ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
Tags: [บิลเกตส์, นเรศ ดำรงชัย, โสภณ เมฆธน, TCELS, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, เอดส์]  ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
Tags: [TCELS, ศลช., ไบโอมาเซีย, BiotechCrop, เทคโนโลยีชีวภาพ]  ...
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014
Tags: [ศลช., พระองค์เจ้าโสม, 19 ก.ค.57, พารากอน, TCELS]  ...
เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป