กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา T-box

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, สัญญาณโทรศัพท์, T-Box 3]  ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
2. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์, T-box]  ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์, T-BOX]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
... อาทิเช่น การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร (สารปนเปื้อนในภาชนะชนิดต่างๆ) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค , รถนั่งเคลื่อนที่อเนกประสงค์ และเครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด , เครื่องสีข้าวชุมชน , ยางพารารมควัน , T-Box ...
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
5. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   T-box เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปyจจุบัน เป็น T-box 3.0 โดยความร่วมมือจากสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
6. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
        T-box เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็น T-box 3.0มีการพัฒนาปรับให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงในพื้นที่ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
                                                                              ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
... รุ่น 3.0  หรือ T-Box 3.0 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง   และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้บริหารประเทศ  มีการนำไปใช้งานได้จริงในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ  ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2009
... การวิจัยและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น การผลิตอาหารฮาลาล รวมทั้งการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคง เช่น เกราะกันกระสุน เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ T-Box 3.0 เป็นต้น                ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
10. กระทรวงวิทย์ฯ ส่งมอบ T – Box 3.0 แก่ กระทรวงกลาโหม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในการเร่งผลิตเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือประสิทธิภาพสูงรุ่น T-box 3.0 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อความไม่สงบ นักวิจัยของเนคเทค / สวทช. ได้ ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์และ ...
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป