กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Sustainable

ทั้งหมด 47 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Jigsaw to Sustainable Development Winner of the Process Excellence Category -          Log and Bark Separating Machine Winner of the New Business Excellence ...
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
42. InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunuties Through Thailand’s Bioplastics Hub
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... and sustainable development of this bioplastics industry, a number of supportive infrastructures must be provided. These include the establishment of bioplastic standards, as well as the setting up of ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
43. The Futures of Low - Carbon Society:An Asia - Pacific Vision Beyond 2050
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... logistics / remodeling the agricultural sector to promote sustainable and organic agriculture / increasing the share of alternative energy, particularly renewable energy / and perhaps most importantly ...
ศุกร์, 03 กันยายน 2010
... (Sustainable Agriculture)   รายละเอียดการให้บริการ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ศึกษาทฤษฎีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยนั่งรถรางชมจุดสาธิตภายในศูนย์ ทั้งการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมพืชสวน ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2009
45. นวัตกรรมใหม่ในการบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการขยายตัว
(โครงการกระทรวง/โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ)
...  7 From Sustainable Materials to Sustainable Packaging  ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
46. UN Resident Coordinator เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 21st Century” -     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม หัวข้อ “Science and Technology for Sustainable Development and the Role of UNESCO” ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... on Biotechnology: SCB - Subcommittee on Sustainable Energy Research: SCSER - Subcommittee on Marine Science and Technology:SCMSAT - Subcommittee on Science and ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป