กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Sustainable

ทั้งหมด 47 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... (Food Security) ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) “น้ำ” จึงเป็นทรัพยากรและสมบัติของมวลมนุษย์ทุกคน  ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง หรือแม้แต่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ดิฉันจึงเห็นด้วยกับนายบัน ...
พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2013
32. Asias-Pacific Year of Action for Applications of Space Technology
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... and Sustainable Development 2012-2017        ...
พุธ, 19 ธันวาคม 2012
33. ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Resolutions for the Conceptual Plan for the Infrastructure Design, Sustainable Water Resource Management and Flood Prevention for the Kingdom of Thailand on 14 August 2012) 2. สรุปสาระสำคัญ การประชุมชี้แจงโครงการกรอบแนวคิด ...
อังคาร, 25 กันยายน 2012
... วันที่ 14 สิงหาคม 2555 (Cabinet Resolutions for the Conceptual Plan for the Infrastructure Design, Sustainable Water Resource Management and Flood Prevention for the Kingdom of Thailand on 14 August ...
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012
... Sustainable Development) และการมอบรางวัล  “STI Thailand Award 2012 on Green Innovation” วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่น ...
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012
ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เรื่อง “Building a Sustainable Future for Thailand” ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2011
37. รมว.วท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Projects) ประเภทที่ 5  โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Projects) ประเภทที่ 6  โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ICT for Sustainable Development Project) เขียนข่าวโดย : ...
พุธ, 23 มีนาคม 2011
38. รมว.วท.เป็นประธานเปิดตัวระบบจัดการฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (LCI)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (GHG+) ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “ การแสดงผลงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ Sustainable Manufacturing for Thailand ” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ    ...
อังคาร, 25 มกราคม 2011
... สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ 2010” “Nanotechnology for Sustainable World”  จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2010
...  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการ “นาโนไทยแลนด์ 2010”  ปีนี้มีชื่อว่า “Nanotechnology for Sustainable World”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–20  พฤศจิกายน ...
พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป