กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Sustainable

ทั้งหมด 47 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... และเป็นผู้นำในการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน ในSubcommittee on Sustainable Energy Research (SCSCER) รวมทั้ง จะเสนอแผนการจะจัดการประชุมครั้งแรกในการประชุม ASEAN-COST ครั้งที่ 70       ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
... “Nanotechnology in Thailand: Convergent Technologies for Sustainable Development” หรือ "นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย : การหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"    ...
พุธ, 28 มกราคม 2015
... 2.1 ทุนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านคลังข้อมูลและการการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของ สปป.ลาว จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรม International Training Course on Remote Sensing Satellite Data for Sustainable Development  ณ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... Inclusive and Sustainable Development in the GMS)"                            ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
...  ๓.   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)      แต่ละหลักสูตรรับเพียง ๓๐ ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE-CEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ "Sustainable Energy and Environment ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
... can directly contribute to the growth of renewable energy generation, in a manner that leads to sustainable and inclusive development.   ...
พฤหัสบดี, 25 กันยายน 2014
28. 10 ปีงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (S & T : Driving Force for Sustainable Development) ที่จัดขึ้นในวันที่  31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัย ...
อังคาร, 01 เมษายน 2014
29. สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สุดยอดนวัตกรรมจาก รัฐ-เอกชน งาน NAC 2014
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” (S & T : Driving Force for Sustainable Development) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
ศุกร์, 14 มีนาคม 2014
... Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และงาน International Sustainable World (Energy, Engineering & ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป