กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Startup Thailand

ทั้งหมด 101 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 11
81. Smart Farm Startup Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : Soft Power Group  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
82. Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : Prayut Think  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
83. Change SMEs "เปลี่ยนแล้วรวย": เปลี่ยน SMEs เป็น Startup 100 ล้าน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : TCDCThailand  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
84. 數位無限軟體-STARTUP THAILAND 2016 PITCHING CHALLENGE
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : InfinitiesSoft  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
85. FlowAccount Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : FLOWACCOUNT.COM  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
86. ห้องข่าว NBT นายกฯ เปิดงาน Startup Thailand 2016 (28 เม.ย.2559)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : PostTVofficial  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
87. ห้องข่าว NBT รายงาน Startup Thailand 2016 ก้าวสำคัญของ ศก.ไทย (28 เม.ย.2559)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : PostTVofficial  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
88. ธนาคารออมสิน SMEs Start up Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : cubicroom4004  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
89. Cyberrex Design@Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : CyberRex Design Co.,LTD.  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
90. งาน Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : NBT NEWS  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป