กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Start Up

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... Start Up หรือ Start Up Distric ที่สามารถขอคำปรึกษา พบปะ หรือทำงานร่วมกัน โดยจะเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค    ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... ทั้งกลุ่มเริ่มต้นทำผลิตภัณฑ์ (Start Up) กลุ่ม OTOP ปัจจุบัน และกลุ่ม OTOP ที่ต้องการก้าวไปสู่ SMEs โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี วงเงิน 300,000 – 500,000 บาทต่อปีต่อราย โดยสัดส่วนการสนับสนุนเงินคูปองฯ ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... Start Up หรือ SMEs หรือ Micro SMEs จะต้องเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะคิดแบบนี้นะ เพราะผมก็ไปฟังต่างประเทศมา ถามเขาว่าหลายประเทศเขาวันนี้เขาพูดกันถึงคำว่า SMEs เราก็พูดกันมาเหมือนกับเขาเหมือนกัน แต่ไม่ได้ทำ วันนี้ทำหมด ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ Start Up กลุ่มโอทอปปัจจุบัน Existing และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
25. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ทันหุ้น 1,3 บีโอไอหนุนสร้าง Start up นำต้นแบบจีนลงทุนไทย     ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... (Start Up) ที่ประสบความสำเร็จโดยการนำเอาองค์ความรู้ไปเพิ่มมูลค่า นวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ นวัตกรรมการเกษตร และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น     ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
27. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ฐานเศรษฐกิจ 24 คอลัมน์ กระแสไอที Start up ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
28. Clipping วท ประจำวันที่ 30 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Start Ups ไทย โพสต์ทูเดย์ A5 เพิ่มนวัตกรรมบจ.โตยั่งยืน ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
... ผู้ประกอบการนวัตกรรมในโครงการของ " IOT City Innovation Center" โดยเฉพาะกลุ่ม Start Ups จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีสื่อสารบนโครงข่ายของ CAT ไม่ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2016
... โดยกลุ่มเป้าหมายของ โครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth         นอกจากนี้ ยังมีกลไกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการในการขยายการผลิต ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป