กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Solar

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... solar, and wind energy. The Agency facilitates and catalyses sharing of best practices and lessons learned regarding policy frameworks, capacity-building, available finance mechanisms and relevant technologies ...
พฤหัสบดี, 25 กันยายน 2014
12. ประวัติ และผลงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2527 - 2529)      • ปริญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ (Applied Solar Energy), Trinity University, ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
13. 21 มิถุนา วันครีษมายัน กลางวันยาวที่สุดในรอบปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  ที่มา http://solar.steinbergs.us/solar.html              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014
14. NARIT hosts hundreds of top astrophysicists in Chiang Mai.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... dome surrounded with HD star projectors from Russia with educational film in full-dome spectacle view, Solar wind and its electron in the earth’s magnetic field recorded in HD from Hinode’s ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2011
... รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หลังคาอีโคบอร์ดที่ทำจากกล่องนม     - บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ การให้บริการซ่อมกระเป๋าทุกชนิด, RENTAL SOLAR CELL, Eco-Up, Renewal ...
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010
...                  หอสังเกตการณ์สุริยะหรือหอดูพระอาทิตย์  Fuxian Lake Solar Station ตั้งอยู่ริมทะเลสาบฟูเจียน  อยู่หางจากเมืองคุณหมิงไปทางใต้ประมาณ ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
... อาทิเช่น เครื่องสะท้อนภาพดวงอาทิตย์ (Heliostat) กล้องสำรวจดวงอาทิตย์ (Solar Patrol Telescope)  กล้องดูดวงอาทิตย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 เซนติเมตร  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio Telescope) ขนาดใหญ่ ...
จันทร์, 23 สิงหาคม 2010
... เช่น แว่นตาดูดวงอาทิตย์ที่ สดร. ผลิตออกมา  การใช้กล้องรูเข็มฉายภาพลงบนฉากรับภาพ  กล้อง Solar Scope หรือ กระจกช่างเชื่อมเบอร์ 14   สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคา ในวันที่ 15 มกราคม  ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
... : สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC)          ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... แว่นตาดู ดวงอาทิตย์, กล้องรูเข็ม,  Solar Scope รวมทั้งการชมสุริยุปราคาผ่านอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฟิล์ม X-ray  แผ่น DVD ฯลฯ    โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป