กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Solar

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [NQI, Solar]  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
Tags: [สุริยุปราคา, Solar Eclipse]  ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... เพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ เช่น นโยบายการจัดการและสนับสนุนเพื่อใช้ส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ควรเป็นไปในทิศทางใด, การรับซื้อพลังงานทดแทน, ความเป็นไปได้ของโครงการนำร่อง “Solar เสรี” ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  The Nation 2A Thousands witness partial solar eclipse ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
    Solar Eclipse 2016 @ Indonesia   Solar Eclipse 2016 @ Bangkok  ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
6. ระบบสุริยะ Solar System
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
แผนภาพความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ โมเดลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
...  264. เมล็ดพันธุ์คะน้ายอดทอง 265. ชาบัวแดง 266. สบู่มะคาเดเมีย "โสภิตา" 267. หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน (Tukky Lamp) 268. ชุดขาตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบหันตามแสง (Multi Panel Solar) 269. การพัฒนาดินและน้ำเคลือบเซรามิก ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
8. 21 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...      ที่มา http://solar.steinbergs.us/solar.html         รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฎในตำแหน่งต่างๆ ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
9. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เซรามิกอุณหภูมิต่ำ  เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มน้ำรูปแบบต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
10. ก.วิทย์ ยุติข่าวลือ “นาซ่าบอกโลกจะมืด 6 วัน” แถลงยันไม่จริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยตั้งแต่ดาวเทียมไทยโชตถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี 2551 ก็ได้ผ่านเหตุการณ์พายุสุริยะที่มีความรุนแรงสูงมาแล้วหลายครั้ง เช่น การเกิด Solar Flare ที่มีความรุนแรงสูงมากในระดับ x4.9 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป