กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Satellite

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Satellite, ดาวเทียม, ภัยแล้ง]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
2. Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... System : GIS) และระบบดาวเทียมนำทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่วิทยาการด้านการรับรู้จากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... ซึ่งประเทศไทยได้เชิญชวนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ทั้งที่มีดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ดาวเทียมขนาดเล็ก (Microsatellite) หรือมีข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบอื่นๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มดาวเทียมเสมือน เพื่อที่จะได้ส่งเสริมภารกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
5. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมด้วย Mr.Lei Fanpei, Chairman of China Aero Space Science and Corporation (CASC) ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการส่งมอบระบบ data service terminal ในโครงการ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Service ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
6. 5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 5 C โดยบูรณาการ DigitalTechnology 5 S ได้แก่ GIS (GeospatialInformation System), GNSS (Global Navigation Satellite System) RS (RemoteSensing) SIS (Strategic Information System) และ DS (Decision System) ...
อังคาร, 31 มีนาคม 2015
7. วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยบูรณาการการใช้ Digital Technology 5 S ได้แก่ GIS (Geospatial Information System), GNSS (Global Navigation Satellite System) RS (Remote Sensing) SIS (Strategic Information System) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
... (Remote Sensing Satellite Data Service Platform) (3) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center-TCTTC) และ (4) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Talented Young ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
9. รอง ปกท.ต้อนรับ Mr.Inder Jit Singh,Director General of Science and Technology,India พร้อมคณะ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       นอกจากนี้ยังหารือโครงการ India - ASEAN Archaeological Atlas From Satellite Data -Connectivity of Regional ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... 2.1 ทุนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านคลังข้อมูลและการการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของ สปป.ลาว จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรม International Training Course on Remote Sensing Satellite Data for Sustainable Development  ณ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป