กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา STS Forum

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, กระทรวงวิทย์ฯ, STS Forum, สัมมนาระดับภูมิภาค]  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... STS FORUM ครั้งที่ 12 ณ กรุงเกียวโต ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  และเป็นการประชุมที่รวมของหลายกลุ่มทั่วโลก ทั้งระดับรัฐมนตรี ระดับเลขาธิการ  ระดับผู้วางนโยบาย นักวิชาการ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... STS Forum ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2558 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น"     ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... 11th Annual Meeting of Science and Technology in Society หรือ STS Forum และการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น             ...
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
... in Society หรือ STS forum และการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสำคัญ ที่รวมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 08 ตุลาคม 2014
... ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2557 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปี STS Forum ปี 2557 ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป