กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา STI

ทั้งหมด 28 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
Tags: [Bioplastics, InnoBioPlast 2010]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
12. InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunuties Through Thailand’s Bioplastics Hub
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Bioplastics, InnoBioPlast 2010]  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
Tags: [sti2u]  ...
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
14. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น
(Attached to article: การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น (Filename: report-questionnaire53.zip)  ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
15. การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย")
... (medical tourism) เพื่อการบริการ ด้านสปา (destination spa) ของโลก ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มประเทศมุสลิสโดยเฉพาะ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวมุสลิมมีวัฒนธรรมการบริโภค และอุปโภคแตกต่างจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
16. หลักสูตรฝึกอบรม Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / หลักสูตรฝึกอบรม Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3)
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม  Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists ปีที่ 3 ให้แก่นักเคมีในประเทศ วันที่ 24 ก.พ. 2553 - 25 มิ.ย 2553   ติดต่อสอบถาม : ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
... Time Difference System for Calibrating a High Stability Frequency Source, Development of an Accurate Laser Power Testing Kit for Safety Assessment of Commercial Laser Pointers in Thailand ลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งด้วยองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ,การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลที่จุดกำเนิดอุณหภูมิมาตรฐานยูเทคติคโคบอลต์-คาร์บอน, ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
18. งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Foods) ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารจากธรรมชาติ (natural functional ingredients)  การทดสอบความปลอดภัยทางอาหาร (food  safety  testing) การรับรองระบบคุณภาพด้านอาหาร เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนการให้คำปรึกษาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแก่ธุรกิจด้านอาหาร ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... เรื่องนี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยที่จะผลักดันให้ระบบ MSTQ ไปสร้างความเข้มแข็งของประเทศ เพราะทุกอย่างจะต้องมี M=Metrology มาตรวิทยา Standardisation = การมาตรฐาน Testing = การทดสอบ Quality Management = ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
20. กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (distillation) โดยการนำดอกหรือใบของไม้หอมมาหั่นหรือบดให้ละเอียด แล้วอบด้วยไอน้ำเพื่อให้น้ำมันหอมกลายเป็นไอลอยไปที่หลอดแก้ว เย็นลงและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ แม้จะได้ผลผลิต (yield) ต่ำมากคือปกติได้ปริมาณไม่ถึง ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป