กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา STDB

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [MOU, ทหารเรือ, ระบบฐานข้อมูล, STDB]  ...
พุธ, 20 สิงหาคม 2014
... วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้มีพิธีเปิด “โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Infrastructure Databank ภาคใต้” (Southern STDB 2015) โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... Science and Technology Infrastructure Databank หรือ STDB (www.stdb.most.go.th) เป็นที่รวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ งานวิจัย นักวิจัย ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
4. ก.วิทย์ฯ สรุป 2 วันยอดจำหน่ายทะลุกว่า 2 แสน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
...       - ผู้ขอรับบริการ STDB ของสำนักงานเลขานุการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวม 7 ราย ผู้ขอรับบริการ MOST Mobile Application จำนวน 52 ราย ผู้ขอรับบริการคำปรึกษาด้านสินเชื่อ ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
5. Clipping วท ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ คลิกเฮียร์ www.stdb.most.go.th     ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2015
            (26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน NESP STDB DAY 2015  (Science ...
อาทิตย์, 27 กันยายน 2015
... เกี่ยวกับ “โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี–Science and Technology Infrastructure Databank ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (NESP STDB 2015)” อีกด้วย       ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... (NESP STDB 2015)” อีกด้วย        นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... Science and Technology Databank (STDB)  พร้อมผลักดันให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.).ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เผยแพร่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ...
เสาร์, 29 สิงหาคม 2015
... การเปิดตัว “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – Science Technology and Infrastructure Databank ภาคเหนือ” (NSP STDB 2015) โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 29 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป