กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา SME

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
81. Clippingวท ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  20,21 ACCESS TO FUNDS INCREASING FOR THAI SMEs  โลกวันนี้  ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
82. Clipping วท ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  13 SME 4.0 เปลี่ยนไทยสู่ยุคใหม่ เพียงปลายนิ้วคลิก     ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร และนักออกแบบ เพื่อหาไอเดียผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สู่ไอเดียใหม่ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
84. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... focusing on SMEs    กรุงเทพธุรกิจ 32,28  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
85. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  11 SMART SME EXPO 2016  ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
86. Clipping วท ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 25 SMART SME EXPO 2016ทางด่วนสู่ความสำเร็จเพื่อ SMEsไทย    ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
87. Clipping วท ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  23 SMART SME EXPO 2016  ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... สวทช. คือสนับสนุน SMEs ไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้ กับการผลิตของผู้ประกอบการ หลังจากสนับสนุนให้งบประมาณในการดำเนินโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... SMART SME Expo งาน Industrial Expo งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงาน TISTR and Friends ตามลำดับ...” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวสรุป   ข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีแห่งชาติ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... เมื่อปีที่ผ่านมาคณะของ TCELS ได้เข้าเยี่ยมชมคอสเมติค วัลเลย์ (Cosmetic Valley) ที่เมืองชาร์ท สาธารณรัฐฝรั่งเศส และได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมความงามในอนาคต โดย TCELS ได้นำเสนอโครงการ Cosmetic ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป