กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา SKP

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [สทอภ., SKP, 28 ก.พ 58]  ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, มอบนโยบาย, สทอภ., ตรวจเยี่ยม, วิดีโอ, video, SKP]  ...
พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014
... Park: SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย พัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ของอาเซียน โดย สทอภ. จะให้การสนับสนุนสถานที่ บุคลากร และงบประมาณสำหรับการบริหารงานของศูนย์ฯ ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
...         (2) ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยฯ ARTSA ดังกล่าว จะถูกจัดตั้งขึ้น ในพื้นที่ของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี      (3) ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
5. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        5. การรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมดวงอื่นๆ ของประเทศจีน ณ SKP ประเทศไทย     ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3,892 ตารางเมตร ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ หรือ SKP (Space Krenovation Park) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (GISTDA) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
ศุกร์, 20 มีนาคม 2015
    ​เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เป็นเจ้าภาพนำทัพคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. 14 ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... เป็นหน่วยงานดำเนินการฝ่ายจีน โดย อาคารศูนย์ภูมิสิรินธร ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ หรือ SKP (Space Krenovation Park)   ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
9. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอให้อุทยานวิทยาศาสตร์ (อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ) (Space Krenovation Park: SKP) ...
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015
... และร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมใช้งานอาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี        3. การนำเสนอการใช้งานระบบ S-Sense (Social- ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป