กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Radio Telescope

ทั้งหมด 3 ข้อมูลที่พบ

1. Radio Telescope (เรดิโอ-เทเลสโคป)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Tags: [Radio Telescope]  ...
ศุกร์, 14 มิถุนายน 2013
2. Radio Telescope (เรดิโอ-เทเลสโคป)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Radio Telescope (เรดิโอ-เทเลสโคป)     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมและบันทึกคลื่นวิทยุจากอวกาศ รูปแบบพื้นฐานจะเป็นจานขนาดใหญ่ มีทรงโค้ง แบบพาราโบล่าคล้ายกับจานรับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ตามบ้าน ...
ศุกร์, 14 มิถุนายน 2013
... อาทิเช่น เครื่องสะท้อนภาพดวงอาทิตย์ (Heliostat) กล้องสำรวจดวงอาทิตย์ (Solar Patrol Telescope)  กล้องดูดวงอาทิตย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 เซนติเมตร  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio Telescope) ขนาดใหญ่ ...
จันทร์, 23 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป