กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา R2M

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [R2M, นวัตวณิชย์, อุทยานวิทยาศาสตร์, 4 ธ.ค.57]  ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
Tags: [R2M, เส้นทางสู่นวัตวณิชย์, สอว.]  ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
3. เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market -R2M)
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช 30 มกราคม 2559  
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ 12 "น้ำลายเทียม" ผลงาน ลูกช้าง มช.คว้าแชมป์ R2M 2015      ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... ประจำปี 2558” (Research 2 Market: R2M 2015) ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
... ประจำปี ๒๕๕๘ (Research 2 Market: R2M 2015) ระดับประเทศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม   พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) เพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยอันมีนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้จริง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและการทำแผนธุรกิจและเป็นการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... ประจำปี ๒๕๕๗ (Research 2 Market: R2M 2014) ระดับประเทศ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขัน การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป