กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Open Source

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [OSSFest 2010, Open Source]  ...
พฤหัสบดี, 30 กันยายน 2010
2. มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [อบรม, สัมมนา, มหกรรมซอฟต์แวร์, โอเพนซอร์ฟ, Open Source]  ...
พุธ, 15 กันยายน 2010
... (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย Internet of Things โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรม Open Source สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
... โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย Internet of Things โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรม Open Source สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย         ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
...            1. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ORFEO Tool Box เป็นโปรแกรมเปิด (open source) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย CNES สำหรับใช้ในการผสม (fusion) ข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงแสง ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อม โปรแกรม Open Source และ โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ Mobile Application สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย            ...
พุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2013
... ระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source ที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย        พร้อมกันนี้ ในการจัดงาน ทั้ง ๓ วัน ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ...
พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2012
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
... (Open Source) ประกอบด้วย Geoserver สำหรับให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่าย และ OpenLayers สำหรับการแสดงผลแผนที่   ขอบเขตการดำเนินงาน           ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
10. งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (The 10th Thailand Open Source Software Festival 2010(OSSFest ...
พฤหัสบดี, 30 กันยายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป