กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา OTOP

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... 5.เกิดแนวคิดในการนำงานด้าน วทน. ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์แขนงอื่นแบบบูรณาการ เช่น ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP  6.เกิดการบรูณาการงานด้าน วทน. ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่จังหวัด    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
52. โครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
53. โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... 4. OTOP                 5. Startups Thailand  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2016
... ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. มุ่งเน้น การปฏิรูปภาคการผลิตของชุมชน โดยการพัฒนาโครงการ Science, Technology and Innovation Matching Program หรือ STIM เพื่อ OTOP ผ่านเครื่องมือ คูปองวิทย์เพื่อ OTOP ร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัด ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
...   ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ได้สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน โดยการนำ วทน. ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
... 4. SMEs หรือ OTOP โดยการนำโครงการมาช่วยพัฒนาศักยาภาพทางเทคโนโลยี ไปจนถึงเรื่องการออกแบบ packaging      ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
58. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ย้ำในที่ประชุมโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 จำนวน 4 ข้อสั่งการ ได้แก่ STI on OTOP เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  น้ำตาล Low GI และยุทธศาสตร์ด้าน ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังยกระดับโอทอปด้วย "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป"     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" เป็นของขวัญปีใหม่ให้ OTOP  ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
60. โครงการ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโอท็อป
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโอท็อป ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค โดยบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการจัดระบบการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของประกอบการ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป