กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา OTOP

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางประทานพร “ภ.ป.ร.” ที่ประดิษฐานบนบุษบก พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และพระรูปกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน รวมทั้ง เยี่ยมชมบูธ OTOP Selected ณ ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
                ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เริ่มดำเนินโครงการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
43. Clipping วท ประจำวันที่ 8 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชนสุดสัปดาห์ 17 การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย OTOP ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
        31 มี.ค. 2559 ที่เทคโนธานี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade)” ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
... ชั้น ๖ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาราชการ  หรือ email: sti.otop@gmail.com  ตั้งแต่ บัดนี้ –  20 เมษายน 2559 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0 2 333 3941   ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... ในการยกระดับสินค้า OTOP รวมทั้งการส่งเสริม ความสามารถของชุมชน ในการบริหารจัดการน้ำ จนเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น        ในระดับกระทรวง ได้มีการปฏิรูปการทำงานของ ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี 27 กุมภาพันธ์ 2559  
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
48. วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (STI  for  OTOP  Upgrade)          นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
     1 มีนาคม  2559 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... ปลายทาง อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการนำสินค้าในท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก (หรือ Local to Global) ทั้งOTOP ทั้ง 1 ตำบล 1 SME และส่งเสริมการประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป