กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา NQI

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI  ...
พุธ, 16 ธันวาคม 2015
... (NQI) เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทาง ร่างแผนปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาของอาเซียน รองรับวิสัยทัศน์  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559   อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมาตรวิทยา ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... Stop service อำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการของเรา ทั้งประหยัดเวลา ได้คุณภาพ นั่นคือการจัดทำระบบมาตรฐานของประเทศ MSTQ และ NQI  (National Quality Infrastructure) หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานแห่งชาติ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป