กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา NQI

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
12. วท. ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
 วท. ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย      ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
14. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แต่ได้กลายมาเป็นประเด็นทางด้านคุณภาพ ด้วยเหตุนี้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  National Quality Infrastructure : NQI  จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของชาติ การดำเนินงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานฯในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... องค์การมหาชน (สทน.) จึงมีแนวคิดในการจัดงานแถลงข่าวพร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
16. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดงานแถลงข่าวพร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... (National Quality Infrastructure: NQI) ซึ่งการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการดังกล่าว มีนักมาตรวิทยา จาก มว. นำทีมโดยนาย อธิราช ทองบุญนักมาตรวิทยาจากห้องปฏิบัติการเสียง ทำงานร่วมกันกับชุดปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ดังนั้น การพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้เข้มแข็งนั้นเท่ากับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศนั่นเอง ( National Quality Infrastructure: NQI)     ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
19. ประชุมคณะทำงานประสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 4/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... G-NewsและGovchanel.go.th 3)การประชุมเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ MSTQ/NQI ทีมยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ MSTQ/NQIซึ่งได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำ Time Lineการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการ ...
เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2016
20. มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...         ความสำเร็จของกิจกรรมนี้  จะช่วยสร้างประโยชน์โดยรวมต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ( National Quality Infrastructure : NQI) ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างเชิงองค์กรที่ทำงานร่วมกัน ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป