กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา NQI

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [NQI, Solar]  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
2. NIMT-NQI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [NIMT, NQI, infographic]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
3. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, NQI, MSTQ]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
4. วท. ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
Tags: [คลิป, NQI, MSTQ]  ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
Tags: [MSTQ, NQI]  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
6. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [NQI, MSTQ, มว., วว., วศ., ปส., สวทช., สทน.]  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) มีงานด้านมาตรวิทยาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ มีพันธกิจในการสถาปนาหน่วยวัดมาตรฐานแห่งชาติตามระบบหน่วยวัดสากลให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... เป็นต้น โดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการเชื่อมโยงถึงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องของพลังงานทดแทน โดย ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
9. NIMT-NQI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
... ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาระดับโลกมาตอบประเด็นไขข้อสงสัย รวมถึงโชว์เทคนิคการสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ด้านมาตรฐานการวัด ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตให้มีความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป