กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา NESP

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

1. NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, NESP, Innovation Fair, ภาคอีสาน]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... ได้แก่  1.Northern Science Park Innovation Fair (NSP Innovation Fair) ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2. Northeastern Science Park Fair 2016 (NESP Innovation Fair) ณ จังหวัดขอนแก่น และ Southern Thailand Science ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
3. ตรวจสอบข่าว "งานวัตกรรมเพื่อธรุกิจ NESP lnnovation Fair 2016"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
      ตรวจสอบข่าว "งานวัตกรรมเพื่อธรุกิจ NESP lnnovation Fair 2016"  ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
4. งาน NESP Innovation Fair 2016 ‘นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ’
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
     
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
5. NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
6. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                  ผ่านไปแล้วกับงาน “NESP Innovation Fair 2016” จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายในงานมีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์กว่า ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงาน "NESP Innovation Fair 2016: นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ" เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจและบริการของอุทยานวิทย์ฯสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
พุธ, 22 มิถุนายน 2016
            (26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน NESP STDB DAY 2015  (Science ...
อาทิตย์, 27 กันยายน 2015
... เกี่ยวกับ “โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี–Science and Technology Infrastructure Databank ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (NESP STDB 2015)” อีกด้วย       ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... (NESP STDB 2015)” อีกด้วย        นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป