กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Lunar

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, จันทรุปราคา, Lunar, Eclipse]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
2. Total Lunar Eclipse of 2015 April 04 at Nakhon Ratchasima Thailand (Live)
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สารคดีส่งเสริมความรู้)
Tags: [Lunar Eclipse, Nakhon Ratchasima]  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
3. จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... พรรณประดิษฐ์        ชื่อภาพ “Lunar Tycho Crater and the others.” 4.ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์    รางวัลชนะเลิศ   นายวิรัช  ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
5. Total Lunar Eclipse of 2015 April 04 at Nakhon Ratchasima Thailand (Live)
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สารคดีส่งเสริมความรู้)
Total Lunar Eclipse of 2015 April 04 at Nakhon Ratchasima Thailand (Live)  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
6. บันทึกปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 4 เมษายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Live Streaming :Total Lunar Eclipse of 2015 April 04 at Pathum Thani , Thailand ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 06 เมษายน 2015
... วิทยาศาสตร์อวกาศ กาแล็กซี จักรวาลวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ริเริ่มโดยสมาคมหอดูดาวบนดวงจันทร์สากล (International Lunar Observatory Association : ILOA) สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับเครือข่ายดาราศาสตร์ในประเทศต่างๆ ...
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
8. สดร. บุกสิงคโปร์หารือพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... International Lunar Observatory Association เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระดมความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาดาราศาสตร์ การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ในอนาคตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป