กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Laos

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... มี นิสิต นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกจาก จำนวน 81 คน จาก 23 สถาบันการศึกษาในประเทศ และอีก 3 คนจาก National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรูปแบบการแข่งขันจะแบ่งให้แต่ละทีมมีนักศึกษา 4 ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
12. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ลาว ครั้งที่ 4
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และปัญหาเรื่องน้ำ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการวิจัยด้านเคมี ,  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สดร.) ของไทย กับหน่วยงานใน สปป. ลาว ได้แก่  National University of Laos ...
อังคาร, 02 มีนาคม 2010
... ในการประชุมดังกล่าว  สดร. ได้เสนอความร่วมมือกับหน่วยงานใน สปป. ลาว ได้แก่  National University of Laos และ National Authority for Science and  Technology  ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ...
อังคาร, 02 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป