กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา LIF

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. Cilpping วท ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 3 คอลัมน์ Smart life EasyHos นำทางคนไข้ ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
52. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Life&Design ทดสอบการชนรถยนต์      เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 21  ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
53. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 3 คอลัมน์ Smart life เมิร์ส (MERS) โรคใหม่จากอูฐ?      ...
จันทร์, 08 มิถุนายน 2015
... (ลิฟต์โดยสาร หรือ  Passenger lift)  และวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Passenger lift เป็นลิฟต์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำงานอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่มีความสูง ...
เสาร์, 06 มิถุนายน 2015
55. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  3 คอลัมน์ Smart life 'ไขอ้อย'มีดีกว่าที่คิด  มติชน (กรอบบ่าย)  ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป