กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา LIF

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ก.วิทย์ฯ, UK, LIF, ดร.พิเชฐ]  ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
2. วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, Soil For Life, ดิน, ปุ๋ย]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [TCELS, เชียงใหม่, สัมมนา, Roles of Life Sciences in Regional Development]  ...
อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2014
Tags: [ASEAN Life Science Conference and Exhibition 2013]  ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
5. TCELS ร่วมเครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมนานาชาติด้านชีววิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
Tags: [ASEAN Life Sciences and Exhibition 2013]  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
6. Half life ครึ่งชีวิตของธาตุ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Tags: [Half life]  ...
อังคาร, 21 พฤษภาคม 2013
7. ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ
(EventList / รัฐมนตรี / ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ)
เรื่อง Chemical  Metrology and its Impact on Innovation Trade and Quality of Life ผู้ประสานงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 0 2577 5100 ต่อ 2201  ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
8. Clipping วท ประจำวันที่ 4 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 17 ภาพข่าว คอลัมน์ Tech for Life กำจัดยุง     ...
จันทร์, 05 กันยายน 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 17 คอลัมน์ Tech for Life พลังลิเธี่ยม     ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
10. Clippingวท ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Life พลังงานชีวภาพทางเลือกแห่งอนาคต   โพสต์ทูเดย์ B4  ...
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป