กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา JICA

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, JICA, ญี่ปุ่น, ศูนย์กลางการอบรมอาเซียน, ห้องปฏิบัติการ, ไฟฟ้า, อุณหภูมิ, มวล แรง, ความดัน, การวัดความยาว]  ...
อังคาร, 04 พฤศจิกายน 2014
2. ประชุม 2nd Round Table Conference on Human Resources Development
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น JICA โดยความสนับสนุนจาก Nation Multimedia Group  ประสานงานได้ที่ :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... The Japan International Cooperation Agency (JICA)   กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
      สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และ Japan International Cooperation Agency (JICA) ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... (JICA)  ได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนชุมชนนครป่าหมากวางแผนรับมือน้ำท่วม โดยนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การใช้ GPS เก็บข้อมูลแหล่งน้ำและโครงสร้างทางชลศาสตร์ แสดงตำแหน่งบนแผนที่ จัดทำผังน้ำตำบลติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
...         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนชุมชนนครป่าหมากวางแผนรับมือน้ำท่วม ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... (SATREPS) ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), การประชุม(Regional EU-ASEAN Dialogue intiative (READI) on ASEAN Network of Excellence on Green Energy Research (ANEGER) ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สร้างความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางด้านการอบรมมาตรวิทยาในอาเซียนสองปีซ้อน ได้รับเลือกจากองค์กรใหญ่ทั้ง Japan International Cooperation Agency (JICA) ...
อังคาร, 04 พฤศจิกายน 2014
9. มว. พร้อมเป็นศูนย์กลางการอบรม “มาตรวิทยา” แห่งอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และ Japan International Cooperation Agency (JICA) ได้เล็งเห็นความสามารถของสถาบันฯ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป