กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา JAXA

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554”  และ “โครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ JAXA”  พร้อมด้วย  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
12. พิธีเปิดการประชุม The 16th Session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-16)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) และ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น  (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA)  ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2553  โดยมี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
... and Fisheries (STAFF - ประเทศญี่ปุ่น) และองค์กรสำรวจอวกาศการบินของญี่ปุ่น (Japan Aerospace Expioration Agency; JAXA) สำนักงานคณะการการอาหารและยา สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
15. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วม JAXA หนุนคนไทยทำการทดลองบนอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป