กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Intelligent

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ITS, Intelligent, Transportation]  ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
... (Intelligent Transport System) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) และระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย และตัวแทนจากประเทศสวีเดน ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ซึ่งระบบจราจรขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Transport Systems หรือ ITS เป็นระบบที่ผสมผสานเทคโนโลยีหลายด้าน ทั้งอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารโทรคมนาคม และนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้การจัดการจาจรมีประสิทธิภาพ ผ่านการประสานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานตรวจวัด ...
เสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2013
... โดยจะจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transportation System-ITS ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2553 ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ...
อังคาร, 14 กันยายน 2010
... โดยจะจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transportation System-ITS   ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2553  ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
6. โครงการ “ดินสอ” หุ่นยนต์อัจฉริยะ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... ระบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของหุ่นยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent, AI) ความเข้าใจในภาษา และพฤติกรรมมนุษย์ (human factor) การสร้างสรรค์ดังกล่าวจะทำให้อนาคตหุ่นยนต์ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
7. ประกาศผล "๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๕๑"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  อันดับที่เจ็ด : “ไอ-สปา”…อ่างอาบน้ำอัจฉริยะ                   “i-SPA” …Intelligent ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป