กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Intel ISEF

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [Intel ISEF]  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
      เด็กเชียงรายสร้างชื่อนำโครงงานวิทยาศาสตร์คว้า 2 รางวัลใหญ่บนเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2016 (Intel ISEF) ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
... ตั้งแต่ปี 1950  โดยบริษัท Intel ได้เริ่มเป็น ผู้สนับสนุนหลักตั้งแต่ ปี 2547 โดยใช้ชื่อ Intel ISEF ในปี 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่  8 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ เมือง  Phoenix, Arizona ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ พิสิกส์และดาราศาสตร์ ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
... (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ พิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... โดยมีผลงานโครงการเยาวชนไทยรวม 13 โครงงาน จากการแข่งขันระดับนานาชาติทั้ง 2 เวที Intel ISEF2015         ประเทศไทยส่งโครงงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และงาน International Sustainable World (Energy, Engineering & ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... จะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้ไปแข่งขัน Intel ISEF 2 ผลงาน เด็กลำปางได้ไปแข่ง I-SWEEEP และระบบช่วยแพทย์รังสี มจธ. ได้รางวัลพิเศษเข้าร่วมแข่ง ...
จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2013
... (Intel ISEF) ณ เมืองฟินิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ...
พุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2013
... Intel ISEF 2012 พร้อมมอบเกียรติบัตร ของรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศทไยไปแข่งขันและทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 05 มิถุนายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป