กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ITS

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [Truehits Web Award]  ...
อังคาร, 15 พฤษภาคม 2012
Tags: [ITS, Intelligent, Transportation]  ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
Tags: [Truehits.net Web Award 2009]  ...
อังคาร, 01 มิถุนายน 2010
4. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัล Truehits.net Web Award 2008
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Web Award, Truehits]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
5. ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ
(EventList / รัฐมนตรี / ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ)
เรื่อง Chemical  Metrology and its Impact on Innovation Trade and Quality of Life ผู้ประสานงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 0 2577 5100 ต่อ 2201  ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
... รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (มว.) พร้อมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบ DMM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Resolution <5.5 digits , Volt Ohm Amps Functions, Calibration ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ITS มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท เป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยไปอีกระดับหนึ่ง         เนื่องจากศูนย์ TMEC สวทช. มีความเชี่ยวชาญในด้านเซ็นเซอร์ และเวเฟอร์ เป็นอย่างมาก และนำส่วนนี้มาทำอุปกรณ์ในการตรวจวัดความดันโลหิตร่วมกับสวีเดน ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  Bangkok Post 1,10 Thai Pulse: Ampthetamine policy has 'lost its way'  ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  2B Meet touts benefits of 'Thailand 4.0'      มติชน  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... Committee Asia Pacific Metrology Programme  ( DEC APMP) ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา International Metrology Symposium (IMS) ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ Redefinition of SI Base Units ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป