กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ISO

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... ISO 126 : 2005 เนื่องจาก Hydrometer สามารถสอบเทียบได้จึงมั่นใจได้ว่าผลการวัดสามารถสอบย้อนกลับสู่หน่วยวัดมาตรฐานสากลที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รักษาไว้ ซึ่งโครงการนี้อยู่ในช่วงพัฒนาเพื่อต่อยอดงานวิจัยให้นำไปสู่การใช้งานได้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
...  2. ผสม isocynate กับ Poltols   3. ใส่เม็ดยางดำกวนผสมให้เข้ากัน   4. เทลงบนถาดและเกลี่ยให้ได้ระดับทิ้งไว้ให้คงรูปประมาณ ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
...   1. ทำความสะอาดและทาขี้ผึ้งที่ถาด   2. ผสม isocynate กับ Poltols    ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... ควรมีที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัด (Provincial Chief Science Advisor) ในทุกจังหวัด ซึ่งอาจมาจากปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย หรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์จาก ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
... และ 3. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางช่องหูชนิดอินฟราเรด (Infrared ear thermometer) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมให้การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดทางการแพทย์ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
56. สดร. เผยภาพเด็ด "พายุฝนดาวตกเจมินิดส์" เหนือฟ้าอินทนนท์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  Camera: Nikon D800E Lens: Nikon 14-24mm f/2.8 Focal Length: 14mm Aperture: f/2.8 Exposure: 25s each (composite) ISO: 6400 Date Taken: Dec 14, 2014     ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... หลักสูตร (แผนตั้งไว้ที่ 65 หลักสูตร) - พัฒนากระบวนงานรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC  17024       ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แส่งเทียนสุวรรณ ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ...
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
... โดยห้องปฏิบัติการของ วว. ให้บริการทดสอบวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล ISO 17088 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 17088-2555  ได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered laboratory) กับ Din Certco ประเทศเยอรมันนี ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป