กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ISO

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... และ “การเริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา        Thailand Lab 2015 เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2015
... 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ             ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  กล่าวว่า การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025 ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
... รุ่น อินทิมา (INTIMA) และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องช่วยฟังนี้ให้กับบริษัทเอกชน โดยได้ผ่านการทดสอบใช้งานทางคลินิกตามมาตรฐานสากล มีระบบควบคุมการผลิตตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 จนได้รับเครื่องหมาย ...
พุธ, 12 สิงหาคม 2015
34. ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ Hotline 1155 | Helpline 1111 Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... to coordinate requests for assistance working together with relevant supervisors from every government ministry, departments, provincial authorities, state enterprises, independent agencies, and Royal ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
35. Cipping วท ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024    โพสต์ทูเดย์ C4  ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
... ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ต่อ PCSO และหน่วยงานในจังหวัด โดยแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัด หรือ PSA (Provincial Science Advisor) โดยมอบหมายหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
... Accelerator 2) การพัฒนา Biomedical Facility 3) Detectors and Beam Control  4) Diagnosis and Dosimetry for Radiation Control  5) Radio-isotopes and Imaging  6) Large Scale Computing (Therapy ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
...  และเทคโนโลยี  (Advisory Body of ASEAN Plan of Action on Science and Technology : ABAPAST)   1.1 ที่ประชุมรับรองข้อเสนอแนะของ ABAPAST ดังนี้   1.1.1 การเปลี่ยนระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... ISO/IEC 17025 ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางรองรางรถไฟ เมื่อการดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถขยายผลดำเนินการเพื่อนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
... ให้มีความสามารถรองรับการที่เป็นหน่วยรับรอง (Accreditation Body:AB ) ให้การรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 17011 ดำเนินการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ หน่วยตรวจและรับรองระบบงาน และหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป